“முன்னாள் மாணவர்கள் ஒன்று கூடும் நிகழ்ச்சி” Ex-Students Grand Reunion & “மீண்டும் பள்ளிக்குப் போகலாம் 3.0” Meendum Palliku Poogalam 3.0

“முன்னாள் மாணவர்கள் ஒன்று கூடும் நிகழ்ச்சி” Ex-Students Grand Reunion &
“மீண்டும் பள்ளிக்குப் போகலாம் 3.0”
Meendum Palliku Poogalam 3.0

Date : 7th December 2019,Saturday
Time : 4:00PM- 8:00PM
Venue : SJK (T) KERAJAAN IPOH PERAK

Fundraising Event For
** 21st Century Class Facilities **
** Modern Science Lab Facilities **
** Sports Development Materials **

Need Sponsorship For Event :
Minimum Contribution 🎫 RM 100.00
Maximum Contribution 🎫 Sky is the Limit

Account Details :
Persatuan Alumni SJK(T) Kerajaan Ipoh, Perak
8009206605 – CIMB BANK

For Tickets & More Details Contact
‭0103676945‬ | 0165181609‬ | 0195770799‬

Keep Share 🤝

Date

Dec 07 2019

Time

All of the day

Categories

VISITS

  • 1
  • 42
  • 9,589
  • 65,002
  • 5,448